Hadbjerg skole

et godt sted at være
et godt sted at lære – for alle
 
Hadbjerg skole er en landsbyskole i lokalsamfundet.
Vi gør meget ud af at få et godt samarbejde med det øvrige samfund og bygger vores fælles skole op omkring nogle værdier som vi i fællesskab har udarbejdet.
 
Trivsel
 Skolen arbejder for at undervisningen knyttes til elevens egne oplevelser, erfaringer og begreber for at sikre engagement, selvtillid og livsglæde, samt støtte den enkelte elevs udvikling i samspil med andre.
 
 I dagligdagen sker dette bl.a. gennem:
 • Elevsamtaler
 • Tæt forældresamarbejde
 • AKT, forebyggende arbejde,
 • SSP samarbejde
 • Anerkendende undervisning
 • Tydelige voksne 
 • Fokus på sundhed
 
Faglighed
 • Satsning på IT
 • Faglig sparring på årgangene
 • Læsebånd
 • Elevplaner med faglige og sociale handleplaner
 • Læsevejleder
 • Systematisk anvendelse af test i forbindelse med evaluering og målsætning af den enkelte elevs faglige udvikling
 • Biblioteket giver råd til læsning til lærere og elever
 • Tydelig og struktureret klasseledelse
 • Praktikskole for læreruddannelsen i Århus
 
Inklusion
 • Lærerne har forståelse for og er åbne for inklusion
 • Elevgruppen er vant til inkluderende undervisning
 • IT anvendes som inklusionsredskab
 • Ressourcecenteret giver faglig support til videreudvikling af elevernes kompetencer
 • Lærerne er uddannet i systemisk tænkning